In 2012 heeft Plaatselijk Belang Heeg de dorpsvisie 2013 – 2025 'Dream fan in doarp' opgesteld. Vanuit deze visie is o.a. de noodzaak van een nieuwe begraafplaats in Heeg ontstaan. De huidige begraafplaats rondom de Haghakerk wordt te klein en voldoet niet meer aan de huidige voorschriften.
JUKEMA – arsjitekt heeft een schetsplan voor een nieuwe begraafplaats gemaakt. Ook is in het plan ruimte ontstaan voor een tweede park (naast het al bestaande Heempark), een aanlegplaats voor boten en een vissteiger. In april 2014 is het plan gepresenteerd aan de bewoners van Heeg.


foto