De Stichting Westerhuis Vrouwengasthuis heeft o.a. de woningen, gelegen aan het hofje aan de Nieuwe Hof te Franeker, in haar beheer. De dienstwoning en de monumentale toegangspoort tot het hofje behoren tevens tot eigendom van de stichting. In opdracht van Monumentenadvies Noord zijn door JUKEMA – arsjitekt bestektekeningen en een technische omschrijving vervaardigd. De woningen zijn gelegen aan een vierkant hofje en zijn 18e-eeuws gedateerd. De voormalige bewaarschool is rond 1885 gebouwd in een decoratieve 'traditioneel – ambachtelijke' bouwstijl.

foto