Het plan voorziet in de restauratie van het ketelhuis met bijbehorende schoorsteen van de voormalige zuivelfabriek in Oosterlittens en een herbestemming van het ketelhuis. Een herbestemming in de vorm van een plek van wonen en werken. In veel dorpen zijn dergelijke zuivelfabrieken voor Friesland verloren gegaan. De gemeente Littenseradiel heeft met het behoud van het ketelhuis en schoorsteen voor een tegenwicht gezorgd. Zo wordt met het behoud van het oude onze geschiedenis doorverteld.

foto