In opdracht van het Fries Scheepvaartmuseum te Sneek zijn voor de nieuwbouw en verbouw van het museum door JUKEMA – arsjitekt plattegronden gemaakt ten behoeve van de vluchtwegen. In totaal zijn voor het museum 16 plattegronden vervaardigd.

foto