In opdracht van Monumentenadvies Noord is door JUKEMA – arsjitekt een aanvraagtekening verzorgd ten behoeve van de indiening van een omgevingsvergunning. Daarnaast is een kostenraming en een technische omschrijving opgesteld. Het rijksmonument aan de Séburch 14 in Workum bestaat uit twee voormalige vissershuisjes met een aangebouwd taanhok. In aanleg is het als 18e-eeuws gedateerd. Op het erf is nog een tweede taanhok aanwezig.

foto