oktober 2016 – In opdracht van It Fryske Gea is in 2015 door JUKEMA – arsjitekteen restauratieplan opgesteld voor een veensluisje in de Helomapolder. Het monumentale sluisje is sinds 1952 in het bezit van It Fryske Gea. Het sluisje is van cultuurhistorische waarde ten gevolge van de veenwinning in dit gebied. De gebr. Swiersta uit Weidum hebben het restauratieplan uitgevoerd.


foto