juli 2016 – Karakteristiek voor het dorp Mantgum zijn met name de monumentale woningen. De beeldbepalende woning van de fam. De Vries – Langes aan de Seerp van Galemawei valt onder het beschermd dorpsgezicht van Mantgum. In opdracht van de fam. De Vries – Langes is de woning en bijbehorende garage gerestaureerd en aan de woonwensen verbouwd. Hoofdonderdelen in de restauratie en de verbouwing vormen de nieuwe houten kozijnen voorzien van isolatieglas, nieuw buitenstukwerk, een compleet geïsoleerde buitenschil, de dakkapellen en de geprofileerde lijstgoot. De dakkapel aan de voorzijde is naar oorspronkelijk model teruggebracht. Het ontwerp van het interieur is van KOOT Architectuur te Oosthem en is op maat aangepast aan de wensen van de bewoners. Een duurzame oplossing ten aanzien van de installatie is met name gezocht in de toepassing van een warmtepomp. Een toekomstbestendige woning: comfort, kwaliteit, energiezuinig en oog voor karakteristieke elementen.

Het restauratieplan en de vergunning zijn verzorgd door JUKEMA – arsjitekt. Bouwkundig hoofdaannemer: Kimsma Bouwbedrijf BV te Leeuwarden.


foto