P R O J E C T E N

OPDRACHTEN

Prieel te Woudsend

Overkapping te Heeg

Woningen aan de Uilenburg te IJlst

Woonboerderij aan de Eegracht in IJlst

Woning aan het Skeanpaed te Terwispel

Woonboerderij aan de Skerdyk te Oosthem

Veensluisje in de Helomapolder

Recreatie-woning te Gaastmeer

Woning te Mantgum

Woning te Warns

Begraafplaats te Heeg

Sint Clemenskerk te Nes

Ichthuskerk te Heeg

Rijksmonument Vrouwengasthuis c.a. te Franeker

Rijksmonument Séburch 14 te Workum

Fries Scheepvaartmuseum te Sneek

Sportclubgebouw kaatsvereniging


PRIJSVRAGEN

Woensel West Eindhoven
(uitgeschreven door corporatie Trudo Eindhoven)

Belvédère - park Groot Vijversburg Tytsjerk
(nominatie - uitgeschreven door BNA Friesland)

Ark van Fryslân
(nominatie – uitgeschreven door het Fries Architectuur Centrum)

Ketelhuis en schoorsteen voormalig zuivelfabriek Oosterlittens
(2e prijs – uitgeschreven door de gemeente Littenseradiel)


PUBLICATIES

Jukema, P. Dapper en Onomstreden in: MONUMENTEN (30) 2009 nr. 1/2; pag. 31 -33 (afstudeeropdracht 'In de Drie Vergulde Haringen' te Deventer; Hogeschool Utrecht, studierichting Bouwhistorie - Restauratie - Monumentenzorg)